Mit csináljunk, ha reggel nincs étvágya a gyereknek?

Szív egészségének tanítása gyerekeknek, Mit reggelizzen a gyerek? - Budai Egészségközpont

Kovács Ildikóval, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium iskolaorvosával Kovács Ildikónak, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium iskolaorvosának a közelmúltban jelent meg fiataloknak szóló könyve 1 Sápkór és bőrpír címen, amelyben a legfontosabb betegségek, egészséggel kapcsolatos fogalmak rövid magyarázatát adja.

Egyfajta glosszárium ez a könyv, amelyből az érdeklődő olvasó megismerheti a leggyakrabban előforduló betegségtüneteket, az egészségmegőrzés legfontosabb tudnivalóit. A kötet kapcsán a mai gyerekek egészség-magatartásáról és az iskolaorvos ebben játszott szerepéről beszélgettünk. A könyvet olvasgatva számos olyan betegségmeghatározással találkoztam, amelyet nem tudtam volna ilyen pontosan körülírni, s így joggal merül fel a kérdés: kinek szól ez kis könyv, a fiatal korosztálynak vagy esetleg mindenkinek, aki lényegre törő magyarázatokat akar kapni bizonyos testi tünetek okairól, hátteréről?

Mit reggelizzen a gyerek?

Valójában a 12—18 éves korosztály tagjainak szól, akik a gyerekkor és az ifjúkor közötti átmeneti periódusban élnek, de szól azoknak a felnőtteknek is, akik még emlékeznek életüknek erre a korszakára, s ma már tudják, hogy az egészséggel kapcsolatos kamaszkori kérdéseik elkísérik őket egész életükön át, és természetesen szól a tanároknak is, akik tanítják, nevelik a gyerekeket.

A könyvvel arra szerettem volna felhívni a figyelmüket, hogy milyen sokféle kérdés merülhet fel a gyerekekben saját egészségükkel kapcsolatban, és a szív egészségének tanítása gyerekeknek problémák nem kis mértékben befolyásolják a gyerekek mindennapjait.

Hogy alapvetően kamaszoknak írta ezt a könyvet, azt abból is érzékelheti az szív egészségének tanítása gyerekeknek, hogy azokról a problémákról, amelyek iránt ez a korosztály kifejezetten érdeklődik — szexualitás, drog, alkohol, általában a mentális egészség —, sokkal bővebben ír, mint az általános egészségi kérdésekről.

A könyvnek ezt a súlyozó szemléletét jól mutatja az is, hogy a pubertás egyenetlen növekedési jellegzetességeiből adódó egészségproblémákkal — például az erre a korra jellemző keringési rendellenességekkel — is nagyobb terjedelemben foglalkozik. Az is kitűnik, hogy az egyes szócikkekben nem akar egészségre nevelni, a szív- és keringési problémák leírásánál nem utal arra, hogy ezek egyik legfőbb kiváltó oka a kamaszok mozgásszegény életmódjából ered.

Ez tudatos volt, vagy esetleg mellékes körülmények, terjedelmi korlátok miatt nem vált egészségnevelési könyvvé?

OkosDoboz - Játék a tanulás

Szív egészségének tanítása gyerekeknek nagyon tudatosan érvényesült a szemléletem. Tíz éve vagyok iskolaorvos az AKG-ban, de húsz éve felnőtt háziorvosként is praktizálok, ahol a tizennégy év feletti korosztállyal már betegként találkozom. Maga a könyv az említett korosztályról szerzett tapasztalataim alapján készült.

  • Mennyi mozgás és milyen étrend kell egy iskolásnak?
  • Család és egészség I-IV. Életünk enciklopédiája PDF - vamostphaldedercio4

Megismertem, hogy általában milyen jellegzetes bajaik, betegségeik vannak, s ezekre orvosi értelemben milyen terápiákkal lehet megoldást találni. Megpróbáltam és próbálom folyamatosan megismerni a gyerekeket, megérteni a problémáikat, igyekszem úgy közelíteni hozzájuk, hogy beleélem magam a helyzetükbe.

Igyekszem átélni, hogy egy-egy gyereknek mit jelent a saját egészségi problémája, az, hogy hosszabb-rövidebb ideig együtt kell élnie egy testi, egészségi problémával. Szív egészségének tanítása gyerekeknek szemléletem, hogy a beteg, különösen az ebbe a korosztályba tartozó gyerek kezelése akkor lehet eredményes, ha megérti betegségének a lényegét, az okokat, s ha maga is részese annak a döntésnek, amellyel a betegség lehetséges kezelési módjai közül kiválasztjuk a legjobbat.

Azt vallom, hogy orvosként ebben a folyamatban kell a betegnek segítséget adni. A segítség éppen olyan fontos, mint maga a kezelés, a gyógyszer. Az orvosi megközelítés és a beteg oldaláról történő közelítés más-más feladatot, gondolkodásmódot igényel. Nagyon fontos, hogy a fiatal beteg — persze az idősebb is — megértse betegsége lényegét, tisztában legyen az okokkal, a tünetekkel, a gyógyuláshoz vezető lehetséges utakkal.

A könyvben azért jelennek meg hangsúlyosabban bizonyos betegségek, mert tapasztalataim alapján fontosnak tartottam részletesen kifejteni ezeket. A fiatal korosztály esetében különös jelentősége van a betegségek kezelésének, mivel ha ebben az életkori periódusban nem sikerül gyógyulást elérni, amint azt sok statisztika mutatja, a későbbi életszakaszokban sok betegség súlyosbodhat.

Nagyon közérthetőek a könyv szócikkei. Betegségleírásai az orvosi ismeretterjesztés legjobb hagyományait követik. Csak akkor lehet bevonni a beteget a kezelésbe, ha közérthetően, mégis szakszerűen mondjuk el az állapotára és a kezelésére vonatkozó tudnivalókat.

A könyvet is úgy próbáltam megírni, ahogy iskolaorvosként vagy háziorvosként beszélek a hozzám forduló betegekkel. Az iskolaorvosról szinte mindenkiben élnek képek.

szív egészségének tanítása gyerekeknek 4 fej szív kezek egészségének szimbólumai

Nekem Németh László, a Medve utcai polgári kutató, felméréseket elemző, egészségtant tanító iskolaorvosa jut eszembe. Vannak halvány emlékeim iskoláskoromból az oltást adó, különböző rutinvizsgálatokat végző, egy-egy gyerekre másodperceket szánó, egyikünket soha meg nem kérdező ideges, valószínűleg túlterhelt, orvosi táskájával mindig rohanó doktor néniről. Milyen ma az iskolaorvosok helyzete?

Mennyire mélyedhet el egy orvos olyan mértékben egy-egy iskola világában, hogy végül megírjon egy gyerekeknek szóló, alapvetően a megelőzést, az egészségtudatos magatartást segítő könyvet?

Az iskolaorvoslás nem számít népszerű területnek az orvosláson belül, éppen azért, mert általában nincs meg a lehetősége annak, hogy a gyerekek egyéni problémáival módszeresen foglalkozzék az orvos.

Egy nagyon régi törvény rendelkezik az iskolaorvos és a védőnő feladatairól, amelyet a megszületése óta persze többször módosítottak. Az iskolaorvos feladata szigorúan meghatározott, valóban sok adminisztratív elemet tartalmaz, hiszen a szűrések végzése, statisztikák készítése központi helyet foglal el a munkájában.

Értesítés: Čítať viac Preventív előadás: Megelőzéssel az élet könnyebb A problémákat megelőzni lényegesen ajánlatosabb, mint azok következményével küzdeni.

Ugyanígy feladat az oltások adása, az iskola-egészségügyi, higiéniai szemlék végzése. Kifejezetten szív egészségének tanítása gyerekeknek munkaként is értelmezhető ez a szerep.

szív egészségének tanítása gyerekeknek szívfájdalom magas vérnyomással

Bármilyen furcsa, de a törvény zabkása magas vérnyomás ellen írja elő az együttműködést a pedagógusokkal, s ami ennél is fontosabb lenne, a gyerekekkel. Természetesen nem becsülöm le az említett feladatokat, de a gyerekek egészségének biztosítása, a megelőzés, az esetleges betegségek felismerése nélkül az iskolaorvos nem töltheti be igazi orvosi szerepét, hivatását.

Az iskolaorvosok nagy része háziorvos, s a körzetében lévő iskolában kötelező jelleggel kell ellátnia az iskolaorvosi munkát, amelyet nem feltétlenül önként vállal, hanem az önkormányzatok által rájuk rótt kötelezettségként.

Egyre több a szorongó, depresszív gyerekek

Ebből következik, hogy nem örülnek ennek a szerepkörnek, s nem is igazán fektetnek bele annyi energiát, mint amennyit valójában megkövetel. Lehet ezt a munkát külső kényszerből jól csinálni?

  • Майкл подошел к Ричарду, когда несколько ее вопросов остались без ответа, - разве эти дяди не умеют говорить.
  • Mennyi mozgás és milyen étrend kell egy iskolásnak? - EgészségKalauz

Ezt a munkát a formális kötelezettségek teljesítésével is el lehet látni, nem kötelező életet vinni bele, nem kell feltétlenül szeretni.

Nagyon jól meg lehet felelni a törvény előírásainak így is. Kérdés, hogy érdemes-e így csinálni, mint ahogy az is kérdés, hogy eléri-e ez az orvosi szerep a kívánatos hatást. Érdekes módon ma már a családorvostól elvárják, hogy kísérje figyelemmel a gyerekek életét a születéstől a felnőtté válásig, illetve azon túl élethosszig. Elvárják továbbá, hogy ismerje a körzetében lévő családok helyzetét, egészség-magatartási, életviteli szokásait.

szív egészségének tanítása gyerekeknek néma gyilkos hipertónia

Ugyanezt semmilyen törvény nem várja el az iskolaorvostól. Szakmai szempontból a legalkalmasabbnak a házi gyermekorvosok tűnnek az iskolaorvosi feladatra, ez azonban csak ott valósítható meg — többnyire Budapesten és a vidéki nagyvárosokban —, ahol van házi gyermekorvosi hálózat, vagy a körzetben van ilyen képzettségű szakember.

szív egészségének tanítása gyerekeknek szív állapotfelmérést végezzen

Ahol ez nincs, ott az önkormányzat jelöl ki erre a feladatra — rendszerint a háziorvosok köréből — egy szakembert. A magánintézmények esetében az intézmény vezetője köteles gondoskodni arról, hogy legyen iskolaorvos.

„Mintha az iskola a kelleténél kevesebbet foglalkozna az élet értelmével”

Választhat, hogy gyermek- vagy háziorvost kér fel, de akár szakrendelőből is hívhat szakembert, akivel szerződést köt. Milyen a jó iskolaorvos? Aki főmunkája kiegészítésének, egyfajta továbbképzési lehetőségnek tekinti az iskolaorvoslást, az jól végzi ezt a munkát. Ha csak kötelezettségnek tekinti, akkor nagy valószínűséggel nem tudja jól ellátni ezt a feladatot. Szakmai ambíció kell ahhoz, hogy módszeresen megismerje az összes tanulót, feltérképezze az egészségi állapotukat, a kiszűrt beteg gyerekeket elküldje a megfelelő szakorvoshoz, s folyamatosan figyelemmel kísérje állapotuk alakulását.

A Bőrpír-sápkór kötet szemlélete, magának a könyv létrehozásának a ténye arra utal, hogy Ön sokkal többet tesz iskolaorvosként, mint amit a jogszabályok előírnak. Mit tesz másként, mint az iskolaorvosok általában? Tevékenységemet meghatározza, hogy az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban dolgozom.

szív egészségének tanítása gyerekeknek aspirin protect magas vérnyomás

Az iskola szellemisége számomra nagyon rokonszenves. Ez a szellemiség megkönnyíti az együttes munkát az iskola igazgatójával és a pedagógusokkal. Nagy szabadságom van szív egészségének tanítása gyerekeknek, hogy a kötelezően előírt tevékenységhez képest mit vállalok még. Az szív egészségének tanítása gyerekeknek jobbak a munkafeltételeim, mivel önálló rendelőm van.

Az egészség képlete 1.rész

Minden hozzám kerülő gyerekkel négyszemközt, intim körülmények között foglalkozom. Nálam nem úgy zajlik az iskolaorvosi vizsgálat, mint ahogy az ma még szokásos, azaz a rendelőben a gyerekek nem állnak sorban, arra várva, hogy megvizsgáljam őket.

Minden gyerekkel egyénileg egyeztetek időpontot, s egyesével jönnek be a rendelőmbe.

A szív világnapja

Ez a szűrések esetében is így történik. Nagyon fontos mozzanat ez, így épül ki a gyerekekben a bizalom az orvos iránt. Sajnos ezt a bizalom kialakulása szempontjából nélkülözhetetlen feltételt gyakran nem teremtik meg az egészségügyben sem a gyerekek, sem a felnőttek esetében. Az egész szituáció azt sugallja, hogy a gyerek egészségi állapotára, a problémáira, az életmódjára vonatkozó információk titkosak, s azok rá és azokra tartoznak, akikkel ő hajlandó közölni. Törekszem arra, hogy bizalmat keltsek, hogy azt sugalljam, nekem mindent el lehet mondani.

Ám erre egyetlen személyt sem lehet kötelezni. Ez sajátos minta, s maga az egész szituáció a későbbi életút szempontjából is meghatározó. Bevésődik a gyerekekbe, hogyan lehet viselkedni egy ilyen kapcsolatban, hogyan lehet élni a felkínált lehetőséggel. Ez nem kevesebb, mint a bizalom tanulása. Ez az AKG alapfilozófiájából ered, a személyiség-központúság sajátos megnyilvánulása.

Egyre több a szorongó, depresszív gyerekek

Más helyzetekben mindig a szülő kíséri el az orvoshoz a gyereket, a szülő mondja el, hogy mi baja van. Tudatos pedagógiai törekvés eredménye az, hogy az én rendelőmben egyedül, önállóan kell elmondani az egészségre, az esetleges problémákra, betegségekre vonatkozó tapasztalatokat.

Ahhoz, hogy el tudja mondani a panaszait, az egészségével kapcsolatos elégedettségének a szintjét, oda kell hypertension treatment algorithm nice önmagára. Ez is tanulási szituáció. Fontos képesség, hogy egy ember képes legyen az egészségéről, a testi és lelki helyzetéről beszélni egy orvossal.

Az iskolaorvoslás egyik fontos funkciója ennek az együttműködésnek, kommunikációnak a tanítása lenne.

Ez azért is tekinthető tanulási folyamatnak, mivel a gyereknek kétévenként akkor is találkoznia kell az iskolaorvossal, ha közben semmi problémája nincs. Ennek keretében a megelőző szűrés eredményeire építve meg tudjuk beszélni a változásokat. Betegségekkel, gyógykezelési igénnyel jelentkeznek-e a gyerekek? Elég ritkán keresnek fel ezzel. Sokkal inkább a szűréseken felfedezett betegségek gondozására adódik lehetőségem.

A kiszűrt betegeket rendszerint továbbküldöm a megfelelő szakorvoshoz vagy a háziorvoshoz. Arra oda kell figyelnem, hogy a felfedezett betegségeket egyensúlyban tartják-e. A szűrés nagyon fontos eleme, hogy az egészséges gyerekekkel is végigbeszélem, milyennek látják az egészségi állapotukat.

Nagyon fontos, hogy az egyén is átéli-e az egészség élményét. Jól ismert, hogy sok egészséges ember azért nem elégedett az állapotával, mert különböző problémákat betegségként él át, mintegy abba menekül. Mennyire vesznek részt a szív egészségének tanítása gyerekeknek a gyerekek egészségi problémáinak a felismerésében, mennyire közvetítenek Ön és a gyerekek között?

szív egészségének tanítása gyerekeknek támadás egészségügyi szív nő

Többnyire a tanárok ismerik fel a gyerekek problémáit, és együtt keresnek fel, vagy a patrónusok — az AKG-ban ők az osztályfőnökök — szólnak nekem, s küldik hozzám a gyerekeket.

Az iskolaorvosi rendelő nem olyan hely, ahol sorban állnak a páciensek. Heti egy alkalommal rendelek, az akut problémákat gyorsan meg kell oldanom, a krónikus betegségeket a szülővel és a patrónussal együtt kell kezelni.