Imádkozz naponta, válassz egy imaszolgálatot a hét minden napjára

Imák az arkangyalokhoz a szív egészségéért, Imádság az új év előtt. Újévi ima Újévi ima

Tartalom

  Végtelenül nagy Isten és Végtelenül jó Isten, légy magasztalva és tisztelve és szeretve mindenkitől és mindenektől, mindenhol és mindenkor, a Szűz Mária, Szent József, és Tádeusz apostol Jézus első unokatestvére imádsága által és a többi szent apostol és atyák, vértanuk, igaz lelkek és az összes szentek [imádsága által ]?

  Biztositsd lelkünk megmentését, adj nekünk teljes egészséget, békét, nyugalmat, jó akaratot és erőt; országunknak békét és nyugalmat, és az egész világnak- és mindazt a kegyelmet melyre szükségünk van- úgy nekünk mint másoknak, akikért imádkozunk.

  Védj meg minket az ellenségtől, veszedelmektől, büntől, fájdalmaktól, az eltévelyedéstől, hibáktól, igaztalan dolgoktól, értelmetlen dolgoktól, tisztességtelen dolgoktól, és ezek közül amiket elkövettem cselekedettel, nézéssel, gondolattal, vággyal, tudatosan vagy tudatlanságból, akarattal és akaratom ellenére, gyengeségből, legyenek megbocsátva és elfeledve, úgy, hogy ne lehessen sem szóban, sem írásban, sem gondolatban senkitől ezt említeni sem, sehol sem, sohasem és így a Te segítségeddel és kegyelmed által ajándékozz meg egy kellemes és könnyű megváltással és mostantól kezdve mindig a Te Szent akaratodat teljesítsem.

  imák az arkangyalokhoz a szív egészségéért a vérerek magas vérnyomással járó változásai

  Add meg a mi földi és földöntúli égi, mennyei javainkat és felebarátainknak, szeretteinknek hasonlóképpen. Téged szeretvén, tisztelvén és dicsőítvén magasztalván mindörökkön örökké.

  imák az arkangyalokhoz a szív egészségéért a magas vérnyomás biokémiája

  Mivel a site, Neamţu Mihal szerzetes emlékére készült, aki ingyen milliókat gyógyított, tilos az ezen site-ra beírt adatoknak bármilynemű kereskedelemre, haszonszerzésre, vagy imák az arkangyalokhoz a szív egészségéért ezen site-nak, vagy az abba írt adatoknak, reklámcélokra vagy bárminemű más, nem a rászoruló emberek ingyenes megsegítésére, vagy a lelki, lelkületi és fizikai biológiai ingyenes gyógyulási lehetőségeiről helyes értesítésére, MIHÁLY BÁCSI NEAMŢU MIHAI, szerzetes Prilogról Szatmár megye által adott, ISTENI ihletésű, több millió esetben igazolt módszerek általi — az eredmények magukért beszélnek-gyógyulási lehetőségéről való helyes értesítésére felhasználni, valamint úgyszintén elrendeljük, hogy az embereknek ingyenes lehetőségük legyen saját maguk, és felebarátaik egészségügyi jóllétére felhasználni a site-on lévő irásokat.

  Az írások tartalmáért és azoknak helyességéért felelnek azok, akik azt aláírják mindenki felel azért, amit ő aláírt.

  imák az arkangyalokhoz a szív egészségéért ha hipertónia van amelyet a nyomás emel

  Tehát ez a site egy ingyenes site jelenleg is és lesz a jövőben is, ami a rajta lévő írásokhoz való, hozzáférést illeti, máskülömben minden jog fenn van tartva, ami a site-ot illeti, ennek a site-nak a tulajdonosa számára és részéről, az imák pedig és az isteni ihletésű listák, stb.

  Örülnénk együttmüködőknek, a meglévő anyagok fordításához, több nyelvre bármilyen nyelvre és külömböző nyelveken lévő anyagok juttatásához, mint például teák és cikkek, inneni fordítása, vagy imák és a katolikus egyház által jóváhagyott anyagok vagy más, az igazságot tükröző anyagok.

  Imák az őrangyalhoz minden alkalommal Sors szerint sok embernek nehézségekkel kell szembenéznie, igazságtalansággal kell szembenéznie, bánatot és szerencsétlenséget kell elviselnie. Imádkozás az Őrangyalnak minden nap és minden alkalommal: segítség, szerencse vagy egészség mindenképpen segít! És Isten engedje meg, ha ezekben a kellemetlen, és néha, valójában, szörnyű percben a lelki társad közelében van, egy közeli ember, aki képes támogatni és segíteni egy nehéz helyzetben.

  El tudnak érni bennünket az officem unchiulmihai.